اعتبارنامه منتخبان مجلس دهم تصویب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،گزارش شعب ۱۵ گانه بررسی اعتبارنامه نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ایسنا ،گزارش شعب ۱۵ گانه بررسی اعتبارنامه نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد.majles9425

سخنگوهای شعب پانزده گانه با قرار گرفتن در جایگاه، گزارش شعب خود از تصویب اعتبارنامه منتخبان مردم در مجلس دهم را قرائت کردند.

اعتبارنامه منتخبانی که در شعب ۱ تا ۱۵ مورد رسیدگی قرار گرفته بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کار نمایندگی این افراد رسمیت یافت.

tel final1

Share