از عکاسی جعفرزاده تا مچ انداختن با مطهری +تصاویر

حواشی تصویری صحن علنی مجلس در روزی که مسعود پزشکیان و علی مطهری نایب رئیس اول و دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال اول شدند.

حواشی تصویری صحن علنی مجلس در روزی که مسعود پزشکیان و علی مطهری نایب رئیس اول و دوم دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال اول شدند.

tel final1

Share