گیلان دومین استان کشور از نظر شاخص میزان رشد در حوزه آموزش پزشکی شناخته شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نظر استقرار فرایند مرجعیت علمی حایز رتبه دوم کشوری شد. در این جشنواره گیلان دومین استان کشور از نظر بیشترین میزان رشد در حوزه آموزش در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور شناخته شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،در هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری، از ۱۸ فرایند برتر در ۶ حوزه تقدیر شد . در این خصوص دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نظر استقرار فرایند مرجعیت علمی حایز رتبه دوم کشوری شد. همچنین، این دانشگاه موفق به ارتقای شاخص های طرح «راد یک» از رتبه ۳۲ در سال ۹۲ به رتبه ۱۵ در دی ماه  سال ۹۳ شد.  در این راستا، باتوجه به ارتقای ۱۷ مرتبه ای این رتبه ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گیلان تقدیر کرد.showimage.aspx

گفتنی است: شاخص های طرح «راد یک» پیرامون ۱۲۰ سنجه استقرار یافته در  معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

محور اصلی هفدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری امسال «تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی» بود که با حضور  بیش از ۲۰۰۰ نفر از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ،در سطوح مختلف علمی و مدیریتی و به مدت سه روز در مرکز همایش های رازی برگزار گردید.
قابل ذکر است؛ در بین فرایندهای قابل تقدیر دانشگاه ها، از فرایند «مشاوره آنلاین موضوعات آموزشی –پژوهشی در علوم پزشکی به روش وبینار به کمک نرم افزار Adobe connect» دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز  تقدیر شد.

tel final1

Share