گسترش صنایع کوچک مساویست با افقی روشن برای ایرانی بهتر با اقتصادی برتر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،لاهوتی اشکوری گفت: معرفی و آشنایی صنعتگران با عمده وظایف، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بهترین راه برای ترویج و توسعه صنایع کوچک می باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان ،طهمورث لاهوتی اشکوری در خصوص اهم فعالیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: ایجاد زمینه لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه صنایع کوچک بویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از اهم فعالیتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران می باشد.

lahooti_3496وی در ادامه افزود: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمانی توسعه ای است که سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی را به عهده دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان گفت: یکی از اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی و بهبود فضای کسب وکار صنایع کوچک با استفاده از منابع داخلی و عمرانی می باشد.

لاهوتی اشکوری گفت: گسترش صنایع کوچک مساویست با افقی روشن برای ایرانی یهتر با اقتصادی برتر ، معرفی و آشنایی صنعتگران با عمده وظایف، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بهترین راه برای ترویج و توسعه صنایع کوچک می باشد.

وی در ادامه بیان داشت: صنایع کوچک و متوسط توانایی تولید فن آوری های جدید اشتغال پایدار و کمک به واحدهای بزرگ تولیدی را در خود جای داده اند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گفت: روند پیشرفت روز افزون محیط های کسب و کار ، صنایع کوچک و متوسط را جزئی از زنجیره تولید قرار داده است.

وی در ادامه افزود: سازمان صنایع کوچک می تواند با ارائه و انجام برنامه هایی همچون تامین مالی صنایع کوچک ، نوسازی و افزایش بهره وری صنایع کوچک، فن آوری و توسعه محصول صنایع کوچک ، توسعه خوشه ها و شبکه خوشه های همسان و مکمل، توسعه بازار عرضه و تقاضای خدمات کسب و کار، بهبود فضای کسب و کار و بستر سازی حقوقی و قانونی صنایع کوچک، تدوین و اجرای طرح های اشتغال زا صنایع کوچک و روستایی، گامهای اساسی و بلندی در جهت رشد و تعالی همه جانبه واحدهای صنعتی استان بردارد.

وی در بحث اهداف سازمان صنایع کوچک به چند مورد اشاره کرد : توسعه و تکمیل کلیه زیر ساختهای مورد نیاز استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی. توسعه خدمات نرم افزاری صنایع کوچک در شهرستانها و شهرکهای بزرگ صنعتی کشور. توسعه خوشه ها ی صنعتی. حمایت از ایجاد بنگاه های صنعتی کوچک زودبازده برای اشتغال سریع و حمایت از سرمایه گذاریهای صنعتی.

لاهوتی اشکوری در خصوص خدمات سازمان صنایع کوچک این چنین گفت: توسعه شهرکهای تخصصی و فناوری با توجه به اولویت ها و مزیت های صنعتی، بهبود فضای کسب و کار صنایع کوچک و ایجاد شرایط لازم در جهت امنیت سرمایه گذاری.

وی در پایان گفت: امید است با کمک و همکاری تمام فعالان عرصه صنعت از بخشهای دولتی و خصوصی دستیابی به برنامه های تدوین شده محقق گردد و بالندگی، سرافرازی، توسعه یافتگی هر چه بیشتر کشور عزیزمان را موجب گردد.

tel final1

Share