گزارش تصویری گردهمایی منتخبین دوره دهم مجلس

گردهمایی منتخبین دوره دهم مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

گردهمایی منتخبین دوره دهم مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز به کار کرد.

Share