گزارش تصویری نمایشگاه از «خاتم تا منجی» در میدان شهدای ذهاب رشت

نمایشگاه از خاتم تا منجی که در راستای کنگره هشت هزار شهید استان گیلان فعالیش را شروع نموده است، با استقبال باشکوه مردم رشت در حال برگزاری می باشد.

نمایشگاه از خاتم تا منجی که در راستای کنگره هشت هزار شهید استان گیلان فعالیش را شروع نموده است، با استقبال باشکوه مردم رشت در حال برگزاری می باشد.

Share