گزارش تصویری جشنواره رشت، شهر خلاق خوراک شناسی در برج آزادی تهران

همزمان با گرامیداشت روز جهانی تقارب فرهنگها در ویژه برنامه فرهنگی روز گیلان، جشنواره رشت ، شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ به میزبانی شهرداری رشت در برج موزه آزادی تهران برگزار شد.عکاس:سید علیرضا کیایی

همزمان با گرامیداشت روز جهانی تقارب فرهنگها در ویژه برنامه فرهنگی روز گیلان، جشنواره رشت ، شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه ١٣٩۵ به میزبانی شهرداری رشت در برج موزه آزادی تهران برگزار شد.عکاس:سید علیرضا کیایی


tel final1

Share