گزارش تصویری اجلاسیه بانوان کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان

اجلاسیه بانوان نخستین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت با سخنرانی  فهیمه فرهمندپور مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور برگزار شد.

اجلاسیه بانوان نخستین کنگره ملی ۸ هزار شهید گیلان در میدان شهدای ذهاب رشت با سخنرانی  فهیمه فرهمندپور مشاور امور بانوان و خانواده وزیر کشور برگزار شد.

Share