نشاء برنج بیش از ۸۰ درصد مزارع روستای حسن رود+تصاویر

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، منوچهر عاشوری بخشدار مرکزی به اتفاق اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا در خصوص چگونگی اجرای مرمت و شن ریزی جاده های بین مزارع روستا بازدید بعمل آورد. روستای حسن رود از جمله روستاهایی است که مقدار ۱۸۰ هکتار زراعت برنج در آن کشت می شود و در حال […]

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، منوچهر عاشوری بخشدار مرکزی به اتفاق اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا در خصوص چگونگی اجرای مرمت و شن ریزی جاده های بین مزارع روستا بازدید بعمل آورد.

روستای حسن رود از جمله روستاهایی است که مقدار ۱۸۰ هکتار زراعت برنج در آن کشت می شود و در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از آن توسط کشاورزان نشا برنج در آنانجام شده است و باقیمانده نیز بزودی نشاء خواهد شد.

tel final1

Share