معافیت شهید مطهری از خدمت سربازی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بدون سربازی هم می شود عمر خود را در راه ایران و اسلام وقف کرد!شهید مطهری از خدمت سربازی معاف بودند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،بدون سربازی هم می شود عمر خود را در راه ایران و اسلام وقف کرد!شهید مطهری از خدمت سربازی معاف بودند.

۵۹۰۹۳۵_۴۹۲

tel final1

Share