لحظه ورود خانم رئیس جمهور به ایران+تصاویر

خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ ، رئیس جمهور کرواسی عصر روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه وارد تهران شد.

خانم کولیندا گرابار کیتاروویچ ، رئیس جمهور کرواسی عصر روز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه وارد تهران شد.


tel final1

Share