فوتو نیوز:از «تعاونی روستانی خواب است» و «حقوق ۸۷ میلیون تومانی مدیر ارشد دولتی» تا «زیرمیزی حق پزشک است» و «پوتین ـ مدودوف ایران»

در فوتو نیوز امشب, تعاونی روستانی خواب است !, سه شنبه های بدون خودرو , حقوق ۸۷ میلیون تومانی مدیر ارشد دولتی, آخرین وضعیت مینو خالقی,پوتین ـ مدودوف ایران! , زیرمیزی حق پزشک است و محلات محروم رشت آمده است.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.در فوتو نیوز امشب, تعاونی روستانی خواب است !, سه شنبه های بدون خودرو , حقوق ۸۷ میلیون تومانی مدیر ارشد دولتی, آخرین وضعیت مینو خالقی,پوتین ـ مدودوف ایران! , زیرمیزی حق پزشک است و محلات محروم رشت آمده است.

photo_2016-05-08_21-50-21 photo_2016-05-08_21-50-35 photo_2016-05-08_21-50-38 photo_2016-05-08_21-50-41 photo_2016-05-08_21-50-44 photo_2016-05-08_21-51-16 photo_2016-05-08_21-51-21 photo_2016-05-08_22-01-11

tel final1

Share