سه انتصاب در برق منطقه‌ای گیلان/معاون برنامه ریزی, مشاور مدیرعامل و مدیر حراست منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه ریزی و تحقیقات, مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان طی احکام جداگانه ای منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون برنامه ریزی و تحقیقات, مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان طی احکام جداگانه ای منصوب شدند.

عظیم بلبل آبادی مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان با صدور احکام جداگانه ای آقای  مهندس فریدون جهانگیری را به سمت مشاور مدیر عامل، آقای  مهندس بهمن داراب زاده را به سمت معاون برنامه ریزی و تحقیقات و آقای حسین محمد زاده را به سمت مدیر دفتر حراست و امور محرمانه منصوب کردند.

barbolUntitled

tel final1

Share