حقوق معوقه بازرسان تاکسیرانی رشت خرج بدهی های شهرداری شد/معوقات بازرسان تاکسیرانی تا ۱۰ خرداد ماه پرداخت می‌شود/بزرگترین مشکل حال حاضر نبود منابع مالی در شهرداری رشت است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رضا رسولی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: دو ماه از حقوق عقب افتاده بازرسان تاکسیرانی تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رضا رسولی رییس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر رشت در گفتگو با خبرنگار دیارمیرزا گفت: دو ماه از حقوق عقب افتاده بازرسان تاکسیرانی تا تاریخ ۱۰ خرداد ماه به حساب آنها واریز خواهد شد.

---۱a13rasooliرضا رسولی با بیان اینکه در تاریخ ۱۹ اردیبهشت بازرسین برای دریافت معوقات خود مقابل ساختمان شورای اسلامی تجمع کرده بودند افزود: پس از آن روز با رایزنی هایی که شورا با اداره مالی و اداره حقوقی شهرداری انجام داد مبلغ ۱۷۰ میلیون تومان تهیه شد که قرار بود به حساب بازرسین واریز شود که در لحظه آخر تصمیم بر آن گرفته شد که این رقم به حساب شرکت خادمان گیل که بازرسین به واسطه این شرکت جذب شده بودند واریز شود و از این طریق بازرسین معوقات خود را دریافت کنند که پس از واریز این مبلغ، شرکت مذکور خلف وعده نمود و این مبلغ را برای امور دیگر که از شهرداری طلب داشت برداشت کرد و در نتیجه پولی به دست بازرسین نرسید.

این عضو شورا گفت: در پی این اتفاق بنده به اتفاق آقایان محمد علی رفیعی نودهی و امیرحسین علوی در جلسه ای که با شرکت مذکور و شهرداری داشتیم به توافقاتی دست یافتیم که توافق این بوده است که شهرداری پول را بدهد و شرکت شماره حساب بازرسین تاکسیرانی را به شورا ارائه کند و این پول به طور مستقیم به حساب آنها پرداخت شود.

وی با ابراز این نکته که بزرگترین مشکل حال حاضر نبود منابع مالی در شهرداری است گفت: هنوز حقوق پاکبان ها و آتشنشان ها هم پرداخت نشده است.

رسولی در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا مبنی بر اینکه اگر شهرداری به نیرو نیاز نداشته و توان پرداخت حقوق آنان را نداشته چرا نیروی جدید جذب کرده است گفت: مشکل مازاد نیرو نیست بلکه کمبود مالی است و شهرداری به این نیروها نیازمند است اما بسیاری از این مشکلات برمی‌گردد به اینکه خیلی از لوایح که باید شهرداری از آن تامین بودجه کند دیر به شورا می‌رسد و یا با تاخیر انجام می‌شود که همین امر سبب شده است تا با کمبود مالی مواجه شود.

رییس کمیسیون حمل ونقل شورای اسلامی شهر رشت این قول را به بازرسین تاکسیرانی داد که معوقات سال ۹۴ آنها تا ۱۰ خرداد به حسابشان ریخته خواهد شد.

tel final1

Share