حقوق ماه های بهمن و اسفند بازرسان تاکسیرانی آماده پرداخت است/آنها در سخت ترین شرایط دست شهرداری را گرفته اند/تجمعات اعتراض آمیز به منظور دریافت حقوق محکوم است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شریفی هرگونه تحریک بازرسان تاکسیرانی جهت تجمعات اعتراض آمیز به منظور دریافت حقوق و دستمزد را محکوم و رد کرد و گفت: ما ساختار شناس هستیم و به امنیت جامعه، شورا و شهرداری اعتقاد داریم و با تحرکات اینچنینی به شدت برخورد می کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از شعاع مشرق , مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت هرگونه تحریک بازرسان تاکسیرانی جهت تجمعات اعتراض آمیز به منظور دریافت حقوق و دستمزد را محکوم کرد.--۶-۲-۱۳۹۵-۱۱

مرتضی شریفی در صحن علنی شورا در مورد معوقات بازرسان تاکسیرانی شهر رشت و آینده شغلی آنها گفت: حقوق ماه های بهمن و اسفند بازرسان تاکسیرانی با پیگیری های به عمل آمده سند خورده و آماده پرداخت است.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت هرگونه تحریک بازرسان تاکسیرانی جهت تجمعات اعتراض آمیز به منظور دریافت حقوق و دستمزد را محکوم و رد کرد و گفت: ما ساختار شناس هستیم و به  امنیت جامعه، شورا و شهرداری اعتقاد داریم و با تحرکات اینچنینی به شدت برخورد می کنیم.

مرتضی شریفی ادامه داد: برنامه های ما برای سال جدید بررسی شده و لایحه آن مطابق مکاتبات صورت گرفته از سوی شورای شهر رشت به این شورا ارسال شده است.

شریفی با بیان اینکه ما به این نیروها در سال ۹۵ نیاز مبرم داریم تاکید کرد: این نیروها ،نیروهای کیفی هستند و تاکنون در سخت ترین شرایط دست شهرداری را گرفته اند و ما نیز پای این نیروهایی که از روز اول با ما همکاری داشته اند خواهیم ماند و به آنها اعتقاد داشته و احترام می گذاریم و پیگیری های لازم برای استیفای کامل حقوق این عزیزان به کار خواهیم بست.

وی با بیان اینکه ما به عنوان دستگاه نظارت و بهره بردار نیاز خود به این نیروها را مکررا اعلام کرده ایم گفت: در این راستا نیز نامه نگاری های لازم انجام گرفته تا تکلیف این نیروها توسط حوزه های ذیربط مشخص گردد.

tel final1

Share