حاشیه ای بر پدیده سگ آزاری در آستارا

باز هم خبری دیگر از اذیت و آزار سگها در فضای مجازی افکار عمومی را متوجه خود ساخت. خبر از این قرار بود: فردی که در آستارا بطور متناوب سگهایش را مورد شکنجه و آزار قرار میداد بازداشت شد.

سگ کشی!!!۹۴۱۲۰۲_KALALE-3

باز هم خبری دیگر از اذیت و آزار سگها در فضای مجازی افکار عمومی را متوجه خود ساخت. خبر از این قرار بود: فردی که در آستارا بطور متناوب سگهایش را مورد شکنجه و آزار قرار میداد بازداشت شد.
آزار حیوانات پدیده ای روانی است که احساسات حامیان حیات وحش و هر انسانی با اندک رافتی را هم جریحه دار میکند.در ماههای اخیر بعضاً ویدئو هایی در فضای مجازی منتشر شده که در آن سگ ها این حیوانات معروف به وفاداری و مهربانی به شدت مورد اذیت و آزار صاحبان خود یا افراد دیگر قرار گرفته و حتی کشته شده اند. ویدئوی مربوط به استان گلستان که در آن شخصی سگی را از پا گرفته و به وانت میکوبد و با بیل قصد کشتن حیوان را دارد و ناله رقت انگیز حیوان بگوش میرسد! یا ویدئویی دیگر که حلق آویز کردن یک سگ به همراه توله هایش را در حال جان دادن نشان میدهد، یا فیلم کشتار وحشیانه یک سگ در بیله سوار اردبیل و این آخری هم این مرد ۴۶ ساله که در آستارا سگهای خود را مورد شکنجه قرار میداده نمونه هایی از حیوان آزاری جنون آمیز برخی از انسان هاست که لقب اشرف مخلوقات را نیز یدک میکشند.!
همانگونه که میدانیم در دین مبین اسلام آزار حیوانات به شدت مورد مذمت و تقبیح قرار گرفته و شارع مقدس برای کشتن حیوانات از جمله سگ ، دیه تعیین نموده است و در سیره ائمه اطهار علیهم السلام نیز بارها مهربانی با مخلوقات خداوند ذکر گردیده و روایات متعددی نیز از غذا دادن به حیوانات و جلوگیری از اذیت آنان وجود دارد.
با این همه متاسفانه باز شاهد برخوردهایی خشونت آمیز با حیوانات هستیم که برخورد با عاملین این خشونت ها و لزوم تدوین قوانین خاص و مجازاتهای شدید در جهت جلوگیری از افزایش این گونه رفتارها را بیش از پیش طلب میکند.
نکته مهم این است که کشور ما در برخورد با متخلفین و عاملین این گونه جرائم متاسفانه با خلاء قوانین خاص مواجه است.
اما بر اساس ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ ، قانونگذار دست گروههای مردم نهاد زیست محیطی را در این زمینه باز گذاشته است.
ماده ۶۶ میگوید « سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، ( محیط زیست) ، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند».
اما این ماده تنها محمل قانونی برخورد با متخلفین و آزارکنندگان حیواناتی نظیر سگ نیست.
به نظر میرسد که مدعی العموم نیز میتواند به موضوعات اینچنینی ورود نموده و بر اساس ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ٧۵، داد مردمی را که احساساتشان جریحه دار شده، از مجرم بستاند. همانطور که در جریان کشتن وحشیانه یک سگ در بیله سوار اردبیل و انتشار فیلم آن در فضای مجازی، قاضی پرونده متهم را به استناد ماده مذکور به ٧۴ ضربه شلاق و یکسال حضور در کلاسهای آموزشی نحوه برخورد با حیوانات و رعایت حقوق آنان محکوم نمود.
در هر صورت تسریع در تدوین قوانین جدید و البته شدید تر و یا حداقل اعمال قوانین قبلی بدون مماشات با عاملین خشونت علیه حیوانات میتواند تکرار اینگونه خشونت ها و همچنین برگزاری مسابقاتی نظیر جنگ سگ ها و یا گاوهای نر برای شرط بندی را تا حدود زیادی در جامعه کاهش دهد.

علی صدیق عربانی
مدیر روابط عمومی حفاظت محیط زیست گیلان

tel final1

Share