تصویر معاون ظریف روی کیک+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روز معلم دانشجویان در کلاس روابط بین المل با تهیه کیکی که بر روی آن تصویر «حسین امیرعبداللهیان» حک شده بود از معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه تقدیر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از ایسنا ،روز معلم دانشجویان در کلاس روابط بین المل با تهیه کیکی که بر روی آن تصویر «حسین امیرعبداللهیان» حک شده بود از معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه تقدیر کردند.

۱۴۶۲۲۵۰۱۵۱۸۱۵_amir abdolahiyan ۱۴۶۲۲۵۰۲۱۸۹۲۶_abdolahiyan2

tel final1

Share