تصاویری از ورود بانوی اول کره جنوبی به ایران

خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی در صدر هیئت ۲۳۶ نفره از جمله مسئولان بزرگترین شرکت‌ها و صاحبان صنایع کره‌ای برای سفری سه روزه وارد تهران شد و مورد استقبال نعمت زاده وزیر صنعت قرار گرفت.

خانم «پارک گئون هی» رئیس جمهوری کره جنوبی در صدر هیئت ۲۳۶ نفره از جمله مسئولان بزرگترین شرکت‌ها و صاحبان صنایع کره‌ای برای سفری سه روزه وارد تهران شد و مورد استقبال نعمت زاده وزیر صنعت قرار گرفت.


tel final1

Share