تصاویری از جشنواره توت فرنگی در روستای صوفیانده صومعه سرا

ششمین جشنواره توت فرنگی عصر امروز در روستای صوفیانده صومعه سرا برگزار شد.

ششمین جشنواره توت فرنگی عصر امروز در روستای صوفیانده صومعه سرا برگزار شد.


tel final1

Share