از «افتخاری و حسنی اصلاح طلب نیستند» تا «از دیدار با بهائیان پشیمان نیستم!»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.
photo_2016-05-17_12-13-33 photo_2016-05-17_12-13-42photo_2016-05-16_22-34-18 photo_2016-05-16_22-34-26 photo_2016-05-16_22-34-33 photo_2016-05-16_22-34-49 photo_2016-05-16_22-44-32 photo_2016-05-16_22-45-00 photo_2016-05-16_23-14-34

tel final1

Share