اجرای مصوبه شورای شهر متوقف شد/آقاجانی تا اطلاع ثانوی شهردار صومعه سرا است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، سید احمد طالبی رئیس دادگستری شهرستان صومعه سرا از توقف اجرای مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار صومعه سرا خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از واران ، سید احمد طالبی رئیس دادگستری شهرستان صومعه سرا از توقف اجرای مصوبه شورای شهر مبنی بر عزل شهردار صومعه سرا خبر داد.۲۹۰۸۸۰-۱-۱-۲۷۰x200

وی افزود: شهردار بعد از مصوبه شورای شهر با طرح شکایتی مبنی بر بدون دلیل دانست عزلش توسط شورا، خواستار پی گیری قانونی این اقدام شد.

رئیس دادگستری صومعه سرا گفت:طبق قانون، مصوبه های شورای شهر که به عنوان یک نهاد عمومی و غیر دولتی است،قابلیت ابطال در محاکم عمومی شهرستان را دارد.

 گویا شهردار صومعه سرا معتقد است که به ۱۰سوال پرسیده شده توسط اعضای شورای شهر پاسخ داده و اعضا بدون دلیل قانع نشده و رای به عزل او داده اند.

بر اساس این حکم مصوبه عزل شهردار صومعه سرا تا اطلاع ثانوی و بررسی آن متوقف شد و آقاجانی به سمت خود در شهرداری بازگشت.

tel final1

Share