رشد ۶ درصدی مستمری بگیران گیلانی درسال ۹۴

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تامین اجتماعی استان گیلان تعداد ۳۸۸۸۷۴ بیمه شده اصلی و۱۰۲۲۱۸ مستمری بگیر را به اتفاق افراد تبعی آنها تحت پوشش دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ،جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با اعلام مطلب فوق اظهار داشت : تعداد بیمه شدگان تحت پوشش درسال ۹۴ با ۳/۴ درصد رشد از ۳۷۲۷۰۷ نفر به ۳۸۸۸۷۴ نفر افزایش یافت.۷۰۸۴۱

در همین مدت تعداد مستمری بگیران استان نیز با ۶ درصد رشد از۹۶۴۳۰ نفر به ۱۰۲۲۱۸ نفرافزایش یافت که بیانگراضافه شدن متوسط روزانه ۱۶ نفربه جرگه مستمری بگیران گیلان می باشد.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان افزود : تعداد ۸۵۱۳۱ فقره بازرسی کارگاهی ازواحدهای مشمول تامین اجتماعی بعمل آمده که ازرشد ۱۴ درصدی نسبت به مصوب ابلاغی برخوردار بوده است.
همچنین درطی سال گذشته بیش از ۳۳ هزار نفرازخدمات مراکز مشاوره تامین اجتماعی گیلان استفاده نموده اند که حوزه های مستمریها وفنی بیمه شدگان با افزون بر ۸ هزار مراجعه کننده بیشترین گروههای پاسخگویی شده بوده اند.
ایشان خاطر نشان ساخت: بیش از۴۸۰۰ پرونده کارگاهی طی ۶۵۱ جلسه درهیأتهای بدوی تشخیص مطالبات شعب تابعه مورد بررسی ورسیدگی قرارگرفته است.

tel final1

Share