گزارش تصویری گردهمایی بزرگ خانواده های شهدا و ایثارگر با سخنرانی مهندس جعفرزاده

گردهمایی بزرگ خانواده های شهدا و ایثارگر با سخنرانی غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت و سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس برگزار شد.

گردهمایی بزرگ خانواده های شهدا و ایثارگر با سخنرانی غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت و سخنگوی فراکسیون ایثارگران مجلس برگزار شد.

Share