گزارش تصویری فرآیند آماده سازی صندوق های رای در رشت

در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فرآیند آماده سازی انتقال صندوق ها به شعب انتخاباتی در حال انجام است.

در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری فرآیند آماده سازی انتقال صندوق ها به شعب انتخاباتی در حال انجام است.

Share