گزارش تصویری صندوق اخذ رای ویژه اقلیت های دینی در انزلی

صندوق اخذ رای ویژه اقلیت های دینی در کلیسای مسیحیان انزلی آرای  اقلیت های دینی در شهرستان بندر انزلی و سراسر استان گیلان را دریافت کرده است.

صندوق اخذ رای ویژه اقلیت های دینی در کلیسای مسیحیان انزلی آرای  اقلیت های دینی در شهرستان بندر انزلی و سراسر استان گیلان را دریافت کرده است.

Share