گزارش تصویری تحویل صندوق های اخذ رای به نمایندگان فرماندار در رشت

فرآیند تحویل صندوق های اخذ رای در شهرستان رشت با حضور هیات نظارت و نمایندگان فرماندار برگزار شد.در مجموع هزار و ۵۰ صندوق اخذ رأی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۲۷ صندوق اخذ رای برای مجلس شورای اسلامی و […]

فرآیند تحویل صندوق های اخذ رای در شهرستان رشت با حضور هیات نظارت و نمایندگان فرماندار برگزار شد.در مجموع هزار و ۵۰ صندوق اخذ رأی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت در نظر گرفته شده است که از این تعداد ۵۲۷ صندوق اخذ رای برای مجلس شورای اسلامی و ۵۲۳ صندوق اخذ رای برای مجلس خبرگان رهبری است.

Share