گزارش تصویری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در تالش

مردم تالش همانند سایر مردم ایران با حضور خود در پای صندوق های رای سرنوشت خویش را برای چهار سال آینده رقم زدند.

مردم تالش همانند سایر مردم ایران با حضور خود در پای صندوق های رای سرنوشت خویش را برای چهار سال آینده رقم زدند.

Share