گزارش تصویری اجتماع بزرگ ۶ هزاری نفری مردم رشت در حمایت از مهندس جعفرزاده

در ساعت پایانی تبلیغات مجلس شورای اسلامی ۶ هزار نفر از مردم رشت با حضور در ستاد مرکزی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی حمایت خود را از وی اعلام کردند.در گردهمایی امشب آذری زبان های مقیم رشت حضور فعال و باشکوهی داشتند.

در ساعت پایانی تبلیغات مجلس شورای اسلامی ۶ هزار نفر از مردم رشت با حضور در ستاد مرکزی غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی حمایت خود را از وی اعلام کردند.در گردهمایی امشب آذری زبان های مقیم رشت حضور فعال و باشکوهی داشتند.

Share