وقتی که سمند به مدل کروک تبدیل می شود+عکس

عکس زیر، ابتکار فردی خوش‌ذوق را نشان می‌دهد که سمند خود را به مدل کروک تبدیل کرده است. از کد پلاک خودرو مشخص است که این سمند متعلق به استان لرستان است.

عکس زیر، ابتکار فردی خوش‌ذوق را نشان می‌دهد که سمند خود را به مدل کروک تبدیل کرده است. از کد پلاک خودرو مشخص است که این سمند متعلق به استان لرستان است.

۱۴۵۵۹۷۹۳۲۱۲۷۱_۱۴۸۳۲۱۷_۵۳۸

tel final1

Share