ندیمی:از هزاران رأى صادقانه ی شما سپاسگزارم اما پیگیر تمام اتهامات و ناجوانمردى هاى نامردانه خواهم شد

ه عنوان نماینده کنونى مجلس و سه دوره آن، همچنان به شما وفادار و پیگیر تمام اتهامات و ناجوانمردى هاى نامردانه کسانى خواهم شد که از همه ابزارهاى مالى، سیاسى، قدرت، زر، زور و فریب بهره بردند تا با دروغ و تخریبتوفیق تداوم خدمت را مانع شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از زبان گویا ,نماینده ادوار ششم، هفتم و نهم مجلس شورای اسلامی با صدور پیامی، از مردم شهرستان های لاهیجان و سیاهکل تقدیر و تشکر کرد.

در این پیام آمده است:

image_460_300بنام خداى رحمان، رحیم و حسابگر

مردم شریف و فهیم لاهیجان، سیاهکل، رودبنه، دیلمان و پیرکوه

اینجانب لازم دانستم از هزاران رأى صادقانه (و به دور از خرید، فریب و نامردمى) شما و حمایت جوامع سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، اقشار گوناگون، نظام ها و همه سرمایه هاى انسانى از پزشکان و مهندسان، بازارى ها و کشاورزان، ورزشکاران و هنرمندان، کارگران و بازنشستگان، کارجویان، ناظران، فرهنگیان و تمامى جوامع روحانى،ذاکران و نیز کثیرى از دانشجویان و اساتید و دیگر جوامع علمى، عملى و حزبى و … سپاسگزارى نمایم.

به عنوان نماینده کنونى مجلس و سه دوره آن، همچنان به شما وفادار و پیگیر تمام اتهامات و ناجوانمردى هاى نامردانه کسانى خواهم شد که از همه ابزارهاى مالى، سیاسى، قدرت، زر، زور و فریب بهره بردند تا با دروغ و تخریبتوفیق تداوم خدمت را مانع شوند.

روزگار، بلکه خداوند، همه واقعیات را آشکار مى سازد …

دوستدار مردم، وفادار نظام، حافظ خون شهیدان و خدمتگزار همیشه شما

ابوذر (ایرج) ندیمى

tel final1

Share