نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت /اختلاف زیاد جعفرزاده با نفر دوم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت از تجمیع آن توسط هیئت اجرایی وهیئت نظارت شهرستان توسط فرمانداری اعلام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نتیجه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان رشت توسط فرمانداری اعلام شد.

تایید آرا شهرستان رشت پس از تجمیع  آن توسط هیئت اجرایی وهیئت نظارت شهرستان رشت به شرح زیر نیز اعلام شد:

۱-

آقای غلامعلی جفعرزاده ایمن آبادی  

دارای:

۹۰۹۲۱ رای

۲ـ

آقای جبارکوچکی نژاد

دارای:

۵۸۹۲۲ رای

۳ـ

آقای سیدعلی آقازاده دافساری

دارای:

۵۸۳۹۷ رای

۴ـ

آقای سیدولی اله عظمتی

دارای:

۵۳۳۹۲ رای

۵ـ

آقای محمدصادق حسنی جوریابی

دارای:

۴۳۶۰۲ رای

۶ـ

آقای سیدمحمد حسن واحدی واعظ

دارای:

۳۱۵۹۱ رای

۷ـ

آقای مظفر نامدار طالشانی

دارای:

۲۳۴۱۸ رای

۸ـ

آقای محمدرضا احمدی

دارای:

۲۰۶۰۵ رای

۹ـ

آقای سیدرضا مطهری

دارای:

۱۵۳۹۸ رای

۱۰ـ

آقای محمدرضا زیبایی

دارای:

۱۲۰۴۰ رای

۱۱ـ

آقای محمد حسن خواه

دارای:

۱۰۷۲۱ رای

۱۲ـ

آقای حسین رضاپور لاشه

دارای:

۸۲۸۰ رای

۱۳

آقای مجید قصاب زاده

دارای:

۷۵۶۷ رای

۱۴ـ

آقای سیدمهدی مهدی زاده

دارای:

۵۱۱۶ رای

۱۵ـ

آقای عبدالوهاب غریبی لاسکی

دارای:

۵۰۸۷ رای

۱۶ـ

خانم  معصومه موسی زاده پاسکیابی

دارای:

۴۹۶۱ رای

۱۷ـ

خانم مریم فتحی فر

دارای:

۴۸۱۳ رای

۱۸ـ

آقای حسین برومند سروندانی

دارای:

۴۵۱۵ رای

۱۹ـ

آقای محمدرضا عباسی

دارای:

۴۲۷۷ رای

۲۰ـ

آقای خسرو قربانی

دارای:

۳۸۹۴ رای

۲۱ـ

خانم سیده زهرا امامی مویدی

دارای:

۳۷۷۷ رای

۲۲ـ

آقای اسماعیل سنگ جوئی

دارای:

۳۲۴۷ رای

۲۳ـ

آقای سیدجعفر مهرابی شهرستانی

دارای:

۳۱۶۵ رای

۲۴ـ

آقای محمدرضا شفیعی کاس احمدانی

دارای:

۳۰۸۶ رای

۲۵ـ

آقای نعمت فلیحی پیربستی

دارای:

۲۹۴۱ رای

۲۶ـ

آقای باب اله زارع

دارای:

۲۶۴۷ رای

۲۷ـ

خانم  عاطفه کوچکی جوبنی

دارای:

۲۴۳۸ رای

۲۸ـ

آقای عبداله حاتم زاده دهبنه

دارای:

۲۲۶۱ رای

۲۹ـ

آقای رحمان یعقوبی کلاچاهی

دارای:

۲۱۲۰  رای

۳۰ـ

خانم  فرشته اکبرزاده کساری

دارای:

۱۹۲۳ رای

۳۱ـ

آقای حامد جعفری

دارای:

۱۷۳۸ رای

۳۲ـ

آقای اسلام شافعی نقلبری

دارای:

۱۷۱۹ رای

۳۳ـ

خانم فاطمه حسین پورگنجارودی

دارای:

۱۶۳۰ رای

۳۴ـ

آقای وحید زارعی شریف

دارای:

۱۵۲۳ رای

۳۵ـ

آقای محمد رضائیان کوچصفهان

دارای:

۱۳۸۲ رای

۳۶ـ

آقای محمد رحیم

دارای:

۱۳۵۳ رای

۳۷ـ

آقای سیدمحمد مهدی باکی هاشمی

دارای:

۱۲۵۱ رای

 

۳۸ـ

آقای سیدجواد ابراهیمی دوابری

دارای:

۱۲۱۳ رای

۳۹ـ

آقای مهدی رحمدل

دارای:

۱۱۱۹ رای

۴۰ـ

آقای رحمن رحمن زاد

دارای:

۱۰۰۲ رای

۴۱ـ

آقای علیرضا مرادی

دارای:

۹۷۶ رای

۴۲ـ

آقای علی حسین پوربازارمجی

 

دارای:

۹۵۵ رای

۴۳ـ

آقای کامران تقوی

 

دارای:

۹۰۱ رای

۴۴ـ

آقای رضا اکبری چیرانی

 

دارای:

۶۱۱ رای

۴۵ـ

آقای محمد غمزه سقالکساری

 

دارای:

۵۴۲ رای

۴۶ـ

آقای نصرت اله فرجاد باستانی

 

دارای:

۴۴۴ رای

۴۷ـ

آقای جواد قربانی شمشادسرا

 

دارای:

۳۹۸ رای

۴۸ـ

آقای محمدرضا اسرارپوش پیرسرائی

 

دارای:

۲۹۵ رای

شایان ذکر است آقای غلامعلی جفعرزاده ایمن آبادی با کسب ۹۰۹۲۱ رای توانست برای باردومین راهی خانه ملت شود و آقایان جبارکوچکی نژاد با ۵۸۹۲۲ رای ، سیدعلی آقازاده دافساری با ۵۸۳۹۷ رای ، سیدولی اله عظمتی با ۵۳۳۹۲ رای و محمدصادق حسنی جوریابی ۴۳۶۰۲ رای به مرحله دوم انتخابات راه یافتند.

Share