فوتو نیوز: از «ردپای مشاییسم در انتخابات گیلان» تا «مذاکره به وسیله پرتاب اشیاء»

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

سرویس فوتو نیوز «دیارمیرزا» برای انعکاس مهمترین اظهارات مقامات و مسئولان کشوری و استانی آغاز به کار کرده است و به امید خدا همه روزه همراه شما مخاطبان خواهد بود.

photo_2016-02-24_10-05-02
photo_2016-02-24_20-21-24
photo_2016-02-24_20-21-27

photo_2016-02-24_23-09-42

photo_2016-02-24_20-21-30photo_2016-02-24_23-09-37photo_2016-02-24_23-09-31
photo_2016-02-24_23-09-46
photo_2016-02-24_23-09-50
photo_2016-02-24_23-09-55
tel final1

Share