شبنامه های پخش شده علیه لاریجانی در قم+عکس

شبنامه های پخش شده علیه دکتر علی لاریجانی در قم.لاریجانی با کسب بیش از ۱۶۰ هزار رای به عنوان نفر دوم وارد مجلس شده است.

شبنامه های پخش شده علیه دکتر علی لاریجانی در قم.لاریجانی با کسب بیش از ۱۶۰ هزار رای به عنوان نفر دوم وارد مجلس شده است.

۱۵۱۴۶۹_۵۸۵ ۱۵۱۴۷۰_۵۴۲
tel final1

Share