از تکرار اشتباه پیشگیری کنید

پیشنهاد جدی، انتقال مجسمه به مکانی در محدوده پیاده‌راه نزدیکی ابتدای خیابان شریعتی و رو به خیابان شریعتی باشد. در این حالت ضروری است بستری صُفّه‌ای و حداکثر به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از کف که می‌تواند ابعادی بزرگتر از حریم مجسمه با قابلیت فضای گلکاری کوچک را داشته باشد، در نظر گرفت

از تکرار اشتباه پیشگیری کنید

*پیام شائف

توجه شهردار محترم را به چند نکته مهم و ضروری در خصوص مکان نصب مجسمه میرزا کوچک جنگلی جلب می‌نمایم:

IMG_1351به همان دلیلی که آقای مجتبی پورمحسن در مرقومه مورخ ۱۶ بهمن پایگاه اطلاع‌رسانی دیارمیرزا ذکر نمودند (جایگاه تاریخی خیابان شریعتی به عنوان معبر بیه‌پیش و بیه‌پس) نصب مجسمه میرزا در ابتدای خیابان شریعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا گفته ایشان توجیه خود ایشان را برای نصب مجسمه در ابتدای خیابان سعدی نقض می‌کند.

قرار گرفتن مجسمه در ابتدای خیابان سعدی موجب اختشاش بصری بسیار زیادی در منظر تاریخی سه بنای مهم مجموعه، یعنی بنای اداره پست، مهمانخانه ایران و استانداری قدیم یا همان بلدیه رشت خواهد شد. حتماً تصاویر بسیاری از قرارگیری این سه بنا در یک قاب که از دوران قدیم تاکنون تهیه شده را می‌توانید با حضور این مجسمه تصور نمایید. در عمل، از این پس تمامی تصاویر گرفته شده از بناهای مذکور ناقص خواهد بود.

مجسمه میرزا و مجسمه‌هایی از این دست و با این ابعاد با توجه به کاربریشان از منظر دید انسان در دوردست و خصوصاً در شرایطی که امکان نزدیک شدن به آن به سادگی فراهم نباشد طراحی و اجرا می‌شوند. در واقع هنگامی که میدان شهرداری برای تردد خودرو طراحی شده، ساخت و نصب مجسمه با این ابعاد و بر روی پایه‌ای بلند توجیه‌پذیر است لیکن زمانی که قرار است افراد پیاده از آن بهره ببرند موضوع کمی متفاوت می‌شود. در واقع هم مجسمه و هم پایه‌ی آن باید در مقیاس انسانی و در محدوده دید وی قرار گیرد. با توجه به اینکه امکان تغییر ابعاد مجسمه وجود ندارد، باید در ابعاد، ارتفاع و شکل پایه نگهدارنده آن تجدید نظر صورت پذیرد.

با جمیع جهات یاد شده پیشنهاد جدی، انتقال مجسمه به مکانی در محدوده پیاده‌راه نزدیکی ابتدای خیابان شریعتی و رو به خیابان شریعتی باشد. در این حالت ضروری است بستری صُفّه‌ای و حداکثر به ارتفاع ۸۰ سانتیمتر از کف که می‌تواند ابعادی بزرگتر از حریم مجسمه با قابلیت فضای گلکاری کوچک را داشته باشد، در نظر گرفت. در این وضعیت افراد می‌توانند با قرار گیری در پای مجسمه میرزا با پس‌زمینه ساختمان شهرداری عکس‌برداری نموده و با توجه به فاصله مناسب مجسمه از ساختمان شهرداری، امکان تهیه تصویر ساختمان شهرداری بصورت انفرادی نیز وجود دارد.

۴mirUntitled ۱۱shmiUntitled ۱۲shmiUntitled ۱۳shmiUntitled

Share