دانلود مداحی حاج محمود کریمی / فاطمیه اول – شب سوم

بخش اول – مدح ( ظهور عصمت پروردگار زهرا بود ) [حاج حسین سازور] بخش دوم – زمینه ( این روزا دلت محزونه چشماتم که غرق خونه ) [حاج حسین سازور] بخش سوم – زمینه ( این روضه حسنه که غرق در محنه ) [حاج محمد کریمی] بخش چهارم – واحد ( درد پهلو خوب […]

WWW.FOTROS.IR19

بخش اول – مدح ( ظهور عصمت پروردگار زهرا بود ) [حاج حسین سازور]

بخش دوم – زمینه ( این روزا دلت محزونه چشماتم که غرق خونه ) [حاج حسین سازور]

بخش سوم – زمینه ( این روضه حسنه که غرق در محنه ) [حاج محمد کریمی]

بخش چهارم – واحد ( درد پهلو خوب نه بدتر شده این روز ها ) [حاج محمود کریمی]

بخش پنجم – واحد ( اشک از دیده خونبار بیفتد سخت است ) [حاج حسین سازور]

بخش ششم – تک ( یک گل کنار علقمه فتاده ) [حاج روح الله بهمنی]

بخش هفتم – واحد ( ای ماهی دریا برایت گریه کرده ) [حاج محمود کریمی]

بخش هشتم – شور ( راس تو میرود بالای نیزه ها ) [حاج عبدالرضا هلالی]

FOTROS06

Share