دانلود مداحی حاج محمود کریمی / فاطمیه اول – شب سوم

بخش اول – مدح ( ظهور عصمت پروردگار زهرا بود ) [حاج حسین سازور] بخش دوم – زمینه ( این روزا دلت محزونه چشماتم که غرق خونه ) [حاج حسین سازور] بخش سوم – زمینه ( این روضه حسنه که غرق در محنه ) [حاج محمد کریمی] بخش چهارم – واحد ( درد پهلو خوب […]

Share