حماسه سازان دیارمیرزا

ایرانِ امروز ، امانتِ دل هایی ست که فقط برای خدا تپیدند ؛‌ امانتِ‌ پاهایی ست که فقط برای خدا قدم برداشتند ؛ وَ‌ امانتِ‌ دستهایی ست که فقط در جستجوی صلح وُ دوستی وُ‌ عدالت بودند .

این که ایستاده سرافراز وُ‌ سربلند بر ستیغِ سر به آسمانِ تاریخ ، سرزمین من است .

c4445459-8ed0-4885-a7be-8b12ca259645هفت نه ، هفتاد شهرِ‌ عشق وُ‌  هفتاد اقلیمِ‌ ایمان وُ‌ توحید وُ‌ حق طلبی ؛ وطنی که برای مردمِ بصیر وُ‌ آزاده ، وَ‌ خاکِ‌ پاکِ گُهر بارِ آن ، بر منشورِ‌ بلند بالای بشریت ، سرودها وَ‌ حماسه های بسیار رقم خورده است . هنوز اگر گوش برخاک بگذاری ، صدای مردمان عزتمند دیار میرزا  را می شنوی ،‌که تیغ بر ستم کشیده ، درفشِ عزّت وُ افتخار وُ اقتدارِ ایران وُ‌ ایرانی را ، بالا وُ‌ بالاتر می برند .

از جلگه های زر خیز خطه ی همیشه بهار گیلان ،   تا موج های گهر بار کاسپین و از سپید رود پر خروش و پر برکت آن ، که تا ابد جاری باد  !

  تا جنگل ها ی انبوه و شالیزاران حاصلخیز دیار میرزا ، نام نامی ی ایران مقدس استکه پژواکی جاودانه دارد…

راستی ، کجای جغرافیای جهان ، ‌می توان اینهمه عظمت ، اینهمه اصالت ، اینهمه علم وُ ادب وُ ایثار وُ شرافت وُ از خود گذشتگی ، سُراغ گفت ؟

 ما مردمانی داریم ، که در سخت ترین روزها ، نان وُ سیب را ، به تساوی بینِ خود تقسیم می کنند . دوستی می کارند وُ عشق درو می کنند . وَ آنجا که پای شرف وُ غیرت بمیان آید ، سنگرها وُ خاک ریزها ، از حضورِ پُر شور وُ پُر شمارشان ، سرشار می شود .

این وطن از پسِ پیکاری هزاران ساله با سلاطینِ ستمکار وُ حاکمانِ‌جور پیشه ، برآمده وَ‌  در عصرِ جدید ، با انقلابی یکّه وُ بی بدیل ، بر بالیده ، وَ‌ در جنگی هشت ساله ، از آزمونِ‌ دشوارِ جهاد وُ‌ شهادت ، پیروزمندانه ، سربلند کرده است .

ایرانِ امروز ، امانتِ دل هایی ست که فقط برای خدا تپیدند ؛‌ امانتِ‌ پاهایی ست که فقط برای خدا قدم برداشتند ؛ وَ‌ امانتِ‌ دستهایی ست که فقط در جستجوی صلح وُ دوستی  وُ‌ عدالت بودند .

 ایرانِ امروز ، ایرانِ  آرمان های بزرگ وُ‌ مقدس است ؛ وَ ایرانیِ امروز ، ‌انسانِ‌ آرمانخواهی ست که برای ساختنِ وطنی آبادتر وُ آزادتر ، از عزیزترین چیزهای خود می گذرد ،‌ تا امانت دار شایسته ای باشند برای آنان که رفتند وَ با خورشیدی که در لاله زارِ خون شان فروزان شد ، خانه را روشن کردند . . .

سید رضا سید دانش –  فعال فرهنگی و رسانه ای

tel final1

Share