توئیت جدید رییس جمهور پس از انتخابات

رئیس جمهور متن تازه ای را در واکنش به انتخابات توئیت کرد. حسن روحانی در توئیتر نوشت: هنرمندانه با رای خود فضای جدیدی خلق کردید. در برابر شما ملت بزرگ که افتخار تاریخ ایران زمین هستید به احترام می‌ایستم.

رئیس جمهور متن تازه ای را در واکنش به انتخابات توئیت کرد. حسن روحانی در توئیتر نوشت: هنرمندانه با رای خود فضای جدیدی خلق کردید. در برابر شما ملت بزرگ که افتخار تاریخ ایران زمین هستید به احترام می‌ایستم.

۵۷۴۳۲۱_۲۰۴

tel final1

Share