تعداد آرای منتخبان مجلس خبرگان رهبری در استان گیلان

با پایان یافتن نتایج آرای مجلس خبرگان رهبری چهار نماینده مردم گیلان در این مجلس معرفی شدند. ادامه در : دیارمیرزا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دراجرای ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان به اطلاع کلیه اهالی استان گیلان  می رساند درانتخابات مجلس خبرگان رهبری که در روز جمعه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۴  درسراسر حوزه انتخابیه این استان برگزار شد مجموع آرای مأخوذه تعداد۱۱۷۳۲۴۱برگ بود که اشخاص زیر به ترتیب :۹۹۷۹۳_orig

۱ – آقای سید علی حسینی اشکوری                    دارای  ۳۵۴۹۱۸ رأی
۲-آقای زین العابدین قربانی                                دارای ۳۳۱۲۸۳رأی
۳-آقای رضا رمضانی                                        دارای  ۳۳۰۶۰۶ رأی
۴-آقای احمد پروایی                                          دارای ۳۰۵۰۷۳ رأی
۵-آقای مهدی رهنما                                          دارای ۲۴۹۴۷۱ رأِی
۶-آقای سید محمد صادق علم الهدا                        دارای ۱۹۴۶۷۹  رأی
۷-آقای حسین ردائی                                          دارای ۶۹۰۰۵   رأی
می باشند .

اینک دراجرای ماده۶۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری رشت آماده دریافت شکایات می باشد . ضمناً به استناد ماده۶۹ آیین نامه اجرایی قانون مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف یک هفته از تاریخ اخذ رأی شکایات خود را به دبیر خانه شورای نگهبان تسلیم دارند.

tel final1

Share