تصویری از محل نگهداری موبایل اعضای هیئت دولت

جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

جلسه هیات دولت صبح چهارشنبه با حضور حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

۵۷۳۱۶۶_۸۸۱

Share