تصاویری از نمایندگان زن مجلس دهم

 به لیست نامزدهایی که تاکنون ورود آن‌ها به مجلس دهم قطعی شده و یا احتمال بالایی برای نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان دارند نشان می‌دهد که به احتمال قوی تعداد زنانی که در این دوره به مجلس راه یافتند بیش از سایر دوره‌ها خواهد بود.

 به لیست نامزدهایی که تاکنون ورود آن‌ها به مجلس دهم قطعی شده و یا احتمال بالایی برای نشستن بر صندلی‌های سبز بهارستان دارند نشان می‌دهد که به احتمال قوی تعداد زنانی که در این دوره به مجلس راه یافتند بیش از سایر دوره‌ها خواهد بود.

resized_265351_766

سکینه الماسی/ بوشهر

resized_265352_502

پروانه سلحشور/ تهران

resized_265353_345

مینو خالقی/ اصفهان

resized_265354_520

سهیلاجلودارزاده/ تهران

resized_265355_827

پروانه مافی/ تهران

resized_265356_143

زهرا سعیدی مبارکه/ شهرستان مبارکه استان اصفهان

resized_265357_706

سیده حمیده زرآبادی/ قزوین

resized_265358_185

هاجر چنارانی/ نیشابور

resized_265359_831

طیبه سیاوشی شاه عنایتی/ تهران

resized_265360_487

فاطمه ذوالقدر/ تهران

resized_265361_903

فاطمه سعیدی/ تهران

resized_265362_132

ناهید تاج الدین/ اصفهان

resized_265363_964

فریده اولادقباد/ تهران

resized_265365_811

سیده فاطمه حسینی/ تهران

tel final1

Share