تصاویری از میتینگ انتخاباتی احسن الله رادمهر در خلیف آباد اسالم

احسن الله رادمهر نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش , ماسال و رضوانشهر در مسجد خلیف آباد اسالم سخنرانی کرد.

احسن الله رادمهر نامزد دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تالش , ماسال و رضوانشهر در مسجد خلیف آباد اسالم سخنرانی کرد.

Share