تصاویری از حضور فرمانداران رشت , انزلی و رودسر در پای صندوق های رای

فرمانداران شهرستان های مختلف استان گیلان نیز همانند آحاد ملت امروز پای صندوق های رای حاضر شدند.

فرمانداران شهرستان های مختلف استان گیلان نیز همانند آحاد ملت امروز پای صندوق های رای حاضر شدند.

Share