گزارش تصویری یادواره ۲۲۰۰ شهید شهرستان رشت

یادواره ۲۲۰۰ شهید شهرستان رشت با سخنرانی سردار نقدی برگزار شد

یادواره ۲۲۰۰ شهید شهرستان رشت با سخنرانی سردار نقدی برگزار شد

Share