گزارش تصویری تمرینات تیم ملوان انزلی

تمرینات ملوان بندر انزلی در حالی امروز برگزار شد که پس از مدت ها اجازه حضور تماشاگران در تمرینات داده شد و از سوی دیگر خبرنگاران از مصاحبه با بازیکنان منع شدند.

تمرینات ملوان بندر انزلی در حالی امروز برگزار شد که پس از مدت ها اجازه حضور تماشاگران در تمرینات داده شد و از سوی دیگر خبرنگاران از مصاحبه با بازیکنان منع شدند.

Share