گزارش تصویری تجلیل از پرستاران نمونه تالش

به مناسبت هفته پرستار در مراسمی که با حضور مسئولان برگزار شد از پرستاران نمونه شبکه بهداشت و درمان تالش قدردانی بعمل آمد.

به مناسبت هفته پرستار در مراسمی که با حضور مسئولان برگزار شد از پرستاران نمونه شبکه بهداشت و درمان تالش قدردانی بعمل آمد.

Share