گزارش تصویری بازدید کاروان خبری فجر گیلان از واحدهای تولید و صنعتی

کاروان خبری فجر گیلان از واحدهای تولیدی «سرزمین شاد»، «سازمان کشتیرانی دریای خزر» , « واحد تولیدی تن ماهی شیدان »و «شرکت خزر تولید» بازدید کرد.

کاروان خبری فجر گیلان از واحدهای تولیدی «سرزمین شاد»، «سازمان کشتیرانی دریای خزر» , « واحد تولیدی تن ماهی شیدان »و «شرکت خزر تولید» بازدید کرد.

Share