گزارش تصویری انتقال تندیس میرزا کوچک جنگلی

تندیس میرزا کوچک جنگلی امروز (پنجشنبه) در راستای اجرای طرح پیاده راه فرهنگی، از سوی شهرداری رشت به ابتدای خیابان سعدی منتقل شد.

تندیس میرزا کوچک جنگلی امروز (پنجشنبه) در راستای اجرای طرح پیاده راه فرهنگی، از سوی شهرداری رشت به ابتدای خیابان سعدی منتقل شد.


 

Share