گزارش تصویری آغاز ریل گذاری راه آهن رشت – قزوین از مسیر رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ریل گذاری راه آهن رشت-قزوین از مسیر رشت امروز با حضور استاندار گیلان آغاز شد.

ریل گذاری راه آهن رشت – قزوین از مسیر رشت امروز با حضور استاندار گیلان آغاز شد.

Share