واکنش شریعتمداری به اشتباه «شهرزاد»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره نامه تهیه‌کننده سریال شهرزاد، ضمن تشکر از توضیح رضوی گفت: بدیهی است که خود را شایسته تمجیدهای مندرج در این نامه نمی‌دانم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،به نقل از فارس ،مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره نامه تهیه‌کننده سریال شهرزاد، ضمن تشکر از توضیح رضوی گفت: بدیهی است که خود را شایسته تمجیدهای مندرج در این نامه نمی‌دانم.

۲۶۳۹۲۵_۹۴۴در صحنه‌ای از قسمت هفدهم سریال شهرزاد، از عکس دوران بازداشت حسین شریعتمداری در زندان ساواک در کنار تصاویری از چند هنرپیشه که نقش اعضای زندانی حزب توده را به عهده داشتند استفاده شده بود که روز گذشته سرمایه‌گذار این سریال با ارسال نامه‌ای از مدیرمسئول کیهان عذرخواهی کرد.

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان درباره نامه روزگذشته سیدمحمد رضوی، ضمن تشکر از وی گفت: بدیهی است که خود را شایسته تمجیدهای مندرج در نامه ایشان نمی‌دانم و این ابیات را زمزمه کرد:

شنیدم که وقتی سحرگاه عید
ز گرمابه آمد برون بایزید
یکی طشت خاکسترش بی‌خبر
فرو ریختش از سرایی به سر
همی گفت ژولیده‌ دستار و موی
سردست شکرانه مالان به روی
که ای نفس! من درخور آتشم
به خاکستری روی درهم کشم؟!

tel final1

Share