نمایندگان گیلان در مجلس فرصت طلایی خدمت رسانی را قدر دانسته و دنبال سهم خواهی نباشند/ بودجه کشور به نحو عادلانه توزیع گردد/در برابر نفوذ می ایستیم

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رمضانی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه کشور به نحو عادلانه توسط دولت و مجلس توزیع گردد یادآور د:سیزده نماینده گیلان در آینده باید باهمدلی و هماهنگی فرصت طلایی خدمت رسانی را قدر دانسته و دنبال سهم خواهی نباشند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آیت اللهدکتر رمضانی امروز جمعه در جمع صمیمی مردم شهر رودبار با بیان اینکه توجه به خلق خدا در عدالت تجلی پیدا میکند
اظهار کرد:عدالت به معنای دقیق کلمه باید در جامعه پیاده شود.

photo_2016-02-20_19-06-49نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مسئولان باید در نوع زندگی همگام مردم باشنداظهار کرد:مردم ما بهترین هستند و وفادار ترین مردم جهان مردم ایران هستند و پاک ترین خونها در راه جمهوری اسلامی ریخته شده که مزار عاشقان را ایجاد کرده است.

آیت الله رمضانی نهضت خدمت رسانی را برای همه دوران دانست و گفت:در محضرمقام معظم رهبری بودم؛ایشان فرمودند که گیلان در میان استانها به لحاظ منابع انسانی و سایر منابع یک جایگاه ممتازی در کشور دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید کل بودجه کشور به نحو عادلانه توسط دولت و مجلس توزیع گردد یادآور د:سیزده نماینده گیلان در آینده باید باهمدلی و هماهنگی فرصت طلایی خدمت رسانی را قدر دانسته و دنبال سهم خواهی نباشند.

نامزد پنجمین دوره انتخابت مجلس خبرگان رهبری افزود:امام خمینی (ره )اسلام را نهادینه کرد و امروز هم امام خامنه ای حفظ الله همان مسیر بخوبی دنبال می شود.مدیریت ایشان توسعه پیداکرده و در جهان بعنوان مصلح دینی مطرح است در نامه دومشان اسلام سیاسی را معرفی فرمودند.

آیت الله رمضانی افزود:دشمنان دنبال نفوذ هستند؛کشورهایی با نفوذ وابسته شدند؛این ننگ است برای عربستان که متحد صهیونیست شناخته می شود

وی با بیان اینکه برخی دنبال نفوذ فرهنگی اقتصادی و سیاسی در کشور هستند متذکر شد:ایران اسلامی درصدد هست که بعنوان یک مقتدر جهانی در متن جامعه جهانی هستند و در برابر نفوذ می ایستد.

tel final1

Share